مقالات

عمل بینی مردانه

عمل بینی مردانه

عمل بینی مردانه برای آقایان یک فرصت بسیار مناسب بوده تا به‌طور کامل تغییرات ظاهری صورت را مشاهده کنند. عمل

ضربه به بینی بعد از عمل

ضربه به بینی بعد از عمل

ضربه به بینی بعد از عمل اگر شدید باشد ممکن است سبب بروز مشکلاتی برای بیمار شود؛ به همین جهت